Vad menas med IP-klassning?

Sök i kunskapsbas

Vad menas med IP-klassning?

You are here:
< Back

Skall kamerorna placeras utomhus bör du tänka på vädrets påverkan. Regn, snö och blåst kan skada din övervakningskamera om den inte är vädertålig/vattentät. Vattentäta kameror kan ha olika täthetsgrader, vilket bestäms av dess IP-klassning. En kamera som skall placeras utomhus bör ha minst IP65 i vattentäthetsgrad. Skall kameran sitta i tex en tvätthall bör man upp i IP67.
Låga temperaturer kan också påverka en kamera så det är viktigt att titta på vilket temperaturområde kameran klara av.

Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning). Elektrisk materiel klassificeras med en sifferkod som anger vilket skydd en kapsling erbjuder. Förkortningen IP står för International Protection och står för ett internationellt sätt att koda olika kapslingsklasser. Beteckningen anger vilket skydd en kapsling ger mot åtkomst av farliga delar inuti kapslingen, och skydd för materiel inuti en kapsling mot inträngande av fasta föremål eller vatten. Dammpartiklar räknas till fasta föremål.

Vad står siffrorna för?

  • Den första siffran (inträngande av fasta föremål) anges med ett värde från noll till sex som talar om hur tät en kapsling är. Siffran noll betyder att den är helt oskyddad medan siffran sex innebär att kapslingen är dammtät.
  • Den andra siffran (inträngande av vatten) anges med ett värde från noll till nio och talar om hur väl en kapsling motstår vatten. Siffran noll betyder att den inte har något skydd mot vatten alls och siffran åtta att den kan sänkas ned i vatten utan att ta skada eller bli farlig.

Första siffran

0, Inget skydd.
1, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.
2, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.
3, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.
4, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.
5, Dammskyddad.
6, Dammtät.

Andra siffran

0, Inget skydd.
1, Skyddad mot droppande vatten.
2, Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3, Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4, Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5, Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6, Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7, Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8, Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.