Vad behöver man tänka på när det videoanalys?

Sök i kunskapsbas

Vad behöver man tänka på när det videoanalys?

You are here:
< Back

Kameran rekommenderas att installeras 2 meters höjd inomhus och utomhus på 4-8m höjd. Övervakning avståndet rekommenderas att vara max 50 meter och vinkeln mellan den optiska axeln och den vågräta linjen bör vara större än 15°

För utomhus installationer bör höjden på målet vara mindre än 1/3 av bilden och större än 1/15 av bilden. DeepinMind NVR kan analysera mål vars höjd är mellan 1/16 och 1/2 av bildens vertikala storlek. Till exempel, IP-kameraupplösning är 1080P, mål vertikalstorlek ska vara större än 64 pixlar och mindre än 540 pixlar.

Om kameran är monterad inomhus och monteringshöjden är inte är så hög kan målet är oftast vara för stort i bilden. Filtret intrusion detection (Intrångsdetektering) är således i detta fall att föredra än line crossing (linje passage).

line crossing (Line passage) detektering upptäcks av att objektet korsar en virtuell linje. Som standard inställning kommer det bli larm om objektet korsar linjen med 50%, kommer att det utlösa larmet. Ställer man in en högre känslighet så krävs det mindre del bilden för få ett larm av objekt som passerat linjen.

Känslighet

A – målområdet som redan passerat linje eller angiven region.
B – målområdet som inte har passerat linje eller angiven region.
A + B: det kompletta målområdets
känslighet: B/(A+B), hur mycket målet har passerat linje eller angiven region.

Intrusion detection (Intrångsdetektering)

Percentage (Procent): Ställ in den minsta andelen av objekt som kan uppta detekteringsområdet. När målet är större än den minsta angivna storleken och upptar tillräcklig stor del av det skyddade området, kommer det utlösa larmet.

Exempel: När procentsatsen är inställd på 50 kommer larmet kommer bara utlösas när rörliga målet är större än 50% av det skyddade området.

Procentandel kan användas för att eliminera falska larm som genererade av objekt som inte är fullt in i det skyddade området eller för små objekt i det skyddade området.

Line crossing (linje passage).

A-> B: mål som flyttar från A till B utlöser larm.
B-> A: mål som flyttar från B till A utlöser larm.
A <-> B: mål att flytta mellan A och B kommer att utlösa larm.

För att göra att dessa smarta funktioner fungerar så får du inte glömma att ange aktivering schema.

Exempel på larmslänkmetoder:
• Notify Surveillance Center: push-meddelanden till VMS eller smartphone
• Upload to FTP: spela in bilden och ladda upp till FTP