Vad är skillnaden mellan rörelsedetektering (VMD) och videoanalys (VCA)?

Sök i kunskapsbas

Vad är skillnaden mellan rörelsedetektering (VMD) och videoanalys (VCA)?

You are here:
< Back

Video Motion Detection (VMD) är ett sätt att definiera aktivitet i en scen genom att analysera skillnaderna som uppstår i en serie bilder. Detta görs vanligen genom pixel matchning eller ram referens. Varje ändring mellan ramar betraktas som en “detektion”. Funktionen kan antingen vara inbyggd i en kamera eller tillgänglig på en videoinspelningsenhet.

Denna teknik kan falsklarma på så kallat miljöbrus som tex ett träd som vajar för vinden eller vatten som rör sig etc. vilket gör att den ibland inte lämpar sig för utomhus detektering.

Video Analytics analyserar live eller inspelad video och genererar data för förebyggande åtgärder. Det anses allmänt vara överlägsen video-rörelsedetektering, eftersom det identifierar objekt av intresse, eliminerar orsaken till många falska larm och kan ge mer användbar information.VCA (Video Content Analysis) kan användas på många olika sätt men de vanligaste videoanalyserna är objekt som passerar virtuell linje, går in i virtuellt område, objekt som försvinner i område mm.
VCA analysen kan idag göras av en inspelningsserver centralt eller direkt ute i kameran (egde). VCA larmen kan sedan kopplas till ett så kallat makro som utlöser en händelsekedja med åtgärder som tex start av larmsignal, PTZ kamera går till aktuell larmposition etc.

VCA kräver en noggrann installation som t.ex. kamerans monteringshöjd, objektets storlek i totala bildytan, kamerans vinkel mm. Detta kan variera beroende på tillverkare samt vilket VCA-filter man använder.