Vad är Raid lagring?

Sök i kunskapsbas

Vad är Raid lagring?

You are here:
< Back

RAID (Redundant Array of Independent Disks) är en uppsättning metoder för att få två eller flera hårddiskar att samarbeta som en enhet, ofta med avsikter som att minska risken för dataförlust (genom redundans), öka åtkomsthastighet och/eller att få en stor enhet av flera mindre. Detta kan göras med hårdvara eller mjukvara, men i allmänhet brukar hårdvara föredras om det inte finns starka ekonomiska skäl.

När man konfiguerar en RAID så måste man räkna hur mycket lagring det finns kvar efter konfigurationen. Som ett exempel så blir 5 st 2TB diskar (10TB) formaterade i RAID5 så blir det ca 7,4TB kvar. På följande länk kan du räkna vad din RAID innebär: https://www.cctvcalculator.net/en/calculations/raid-array-space-calculator/

Några vanliga RAID konfigurationer är:

Raid 0 – Säkerhet
stora diskar speglas så att alla innehåller en exakt kopia av samma data

Raid 1 – Prestanda
Alla data som skrivs till enheten sprids ut jämnt över alla diskar.

RAID 5- Prestanda och säkerhet
En partion på varje disk som gör att en förlorad disk kan återskapas med hjälp av checksumman och de återstående diskarna. Den här varianten är vanlig med 3–8 diskar.

Raid 1+0 – Prestanda och säkerhet
Två eller flera RAID 1-enheter (speglade diskar) sätts samman med RAID 0.