Vad är IK-klassning?

Sök i kunskapsbas

Vad är IK-klassning?

You are here:
< Back

IK-klassning är en internationell gradering av slagtålighet och avser mekaniskt skydd mot yttre påverkan, slag och stötar m.m. Skalan går från IK00 till IK10. IK10 innebär att produkten tål ett direkt slag med slagenergi 20 J (som motsvarar en träff från en sex kilos slägga från 40 cm fallhöjd). När risken för vandalism är särskilt hög rekommenderas kameror med IK 10

Exempel på IK-klasser:

IKJoule
IK010,14 J
IK030,35 J
IK050,70 J
IK061 J
IK072 J
IK085 J
IK0910 J
IK1020 J