Uppgradera Galaxy Dimension med programmeringskabeln.

Sök i kunskapsbas

Uppgradera Galaxy Dimension med programmeringskabeln.

You are here:
< Back

1. Denna uppdatering av mjukvara gäller från version 6.10.Observera att uppgradering av mjukvaran i centralen kommer att ta bort all programmering. Det rekommenderas att all programmering tankas ur centralen innan byte av mjukvaran.

2. Gör centralen strömlös.

3. Anslut kabeln till PL5 (Intern RS232)

4. Starta Flash Programmer-programvaran genom att välja den från Start-menyn

5.Välj fil i Flash-programmer genom att bläddra efter den nya mjukvaran som ska laddas ner till centralen och klicka på OK. Använd rullgardinsmenyn för att välja rätt filtyp. Filen bör sluta på .a79. Obs! Att uppgradera Galaxy Dimension-centralen med fel mjukvara kan leda till att centralen blir oanvändbar. Se till att rätt mjukvara är vald.

6. Välj den COM-port som används av kabeln

7. Klicka på Program för att påbörja programmeringen

8. Slå på strömmen till centralen.

9. Flash programmer talar om status på byte av mjukvara.

10. Om ett felmeddelande visas, kontrollera inställningarna och försök igen

11. När flash programmer är klar dra ur strömmen ur centralen.

12. Slå på strömmen på centralen. När centralen har startat upp kontrollera i meny 23 på manöverpanelen att det är rätt version.

13. Nu kan du ansluta Galaxy RSS (programmet) och skicka över din databas.