Uppdatera mjukvaran på Galaxy Dimension via programmeringskabeln

Sök i kunskapsbas

Uppdatera mjukvaran på Galaxy Dimension via programmeringskabeln

You are here:
< Back

Observera att all programmering raderas när du uppdaterar mjukvaran i centralen.

Kopiera all data till din dator innan du uppdaterar centralen.

 1. Stäng av centralen och anslut programmeringskabel på PL5 (Internt RS-232)
 2. Starta Flash Programmer (programvaran använd Version 3.07.06 eller senare)
 3. Hämta korrekt fil via programvaran.Använd rullgardinsmenyn för att hämta rätt fil.Filen skall sluta på a.79. ( F136-E3-48.a79). OBS uppgradering med fel fil kan leda till att centralen blir obrukbar.
 4. Välj den com-port som används av programmeringskabeln via flashprogrammer.
 5. Klicka på Program för att påbörja programmeringen
 6. Slå på strömmen på centralen.
 7. Programmet visar status på processen.
 8. Om ett felmeddelande visas kontrollera inställningarna och gör centralen strömlös och försök igen.
 9. När programmet status talar om att uppdateringen är klar starta om centralen genom att göra den strömlös.
 10. Efter uppstart kontrollera i centralen i meny 23 att det är rätt version.
 11. Efter uppgradering av centralen gå till meny 51/17 och gör en återstart.
 12. Nu kan du ladda ner din databas till centralen.