Dahua AI eller TIOC kamera i Wave

Sök i kunskapsbas

Dahua AI eller TIOC kamera i Wave

You are here:
< Back
  • 1 Aktivera Smart Plan i Dahua Tioc Kameran
  • 2 Gå till IVS (Rule Config). Skapa ny regel (1) och välj Regel typ Intrusion=intrång eller Tripwire=linjeöverträdelse (2)

Välj (3)Action vad ska regeln titta efter Appears= uppenbarelse eller Cross=Korsande eller båda.

(4) Target filter=vilka Objektsfilter skall regeln reagera på, Human=Människa eller Motor Vehicle=Bilar,motorcyklar,cykel, unknown etc.

(5) När regeln bryts vad skall kameran göra då? Audio Linkage= Spela upp valt ljud och hur mågna gånger.

Warning Light= Varnings ljus som kan blinka i blått och rött olika hastigheter och antalgånger vid larm.

Snapshot=aktivera skicka stillbild på regelbrottet.

(6) tryck på knappen och rita in zonen i bilden över vart regeln  skall gälla.

3. Ljud menyn i Kameran, Här kan du ställa in ljudcodec dessa inställningar nedan fungerar i Wisenet Wave. Dock har vi ej fått Ljud ut ur den inbyggda högtalaren att fungera via mic i mobil eller klient. Inspelade ljud fungerar. Mic i kameran fungerar också.

  • Ljudmenyn andra fliken Alarm sound. Här kan du se och lyssna på färdiga ljud i kameran eller ladda upp egna ljud.

Filformat Wave med inställning Mono 8000hz och filen får inte vara så stor ca 150kb.

4 För att få detta att fungera bra i Wisenet Wave så har jag gjort så här. Jag har skapat ivs-1 som gör analys men blinkar inte eller spelar inte upp nått ljud. Den inställningen ser ni på tidigare bild 2. Sen har jag gjort en regel ivs-2 som gör samma sak fast blinkar och spelar upp ett ljud. Nu skall vi få in detta i Wave och kunna Aktivera regel ivs-2 och avaktivera regel från Wave mobilapp eller klientprogramvaran.

  • Nu till Wisenet Wave, Så här har jag gjort

5 Tryck på “Spela inte in” som gör att Wave lyssnar på kamerans regler för larm och inspelning som vi sätter upp nedan och då bortser från Waves inbyggda rörelsedetektering.

6 Ta upp kamera bilden i Wave och högerklicka och välj Kameraregler

Välj Lägg till:

7 Nu ska vi skapa en regel som lyssnar på kameran regler och sen skall vi bestämma vad som skall hända. Sen nedan.

När Analyshändelse på kameran Framsidan Entre1 får intrusion detection gör åtgärd Kamera inspelning på kamera framsidan entre1 inte oftare än varannan sekund, bästa kvaliteten 12fps och i 20sek..

Jag gör sedan exakt samma regel fast med åtgärd att göra ett Bokmärke i tidslinjen.

Sen gör jag exakt samma regel igen men istället så skall åtgärden vara att skicka en Pushnotis till 2st användares telefoner.

8 Nu vill vi skapa 2st Knappar i Wave för att aktivera och deaktivera Regel ivs-2 som ger blinkljus och högtalarutrop vid regel brytning.

Så nu måste vi ta reda på vad dem olika reglerna heter i skriptform för att larma på och av rätt regel.

Gå in på din webläsare och kopiera denna länk men ändra till eran kameras ip.

Min heter 192.168.0.37  http://192.168.0.37/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoAnalyseRule

   9 Vi får en lista på alla regler i kameran

   Vi letar upp Name=IVS-2 och tittar vad som står innan

Det står table.VideoAnalyseRule[0][2] på min och det skall vi använda när vi bygger knapparna.

10 Skapa en “Larma på” knapp.

Vi går in på skapa regel och väljer utlösare istället för analyshändelse som vi valt tidigare.

  • Vi väljer vilken kamera eller kameror som skall få knappen
  • Vilka användare som skall se knappen.
  • Vad knappen skall heta “Larma På”
  • Väljer ikon till knappe

Nu till åtgärd

Gör http-Förfrågan

Till er kameras IP och se till att videoanalyserule[x][x] är samma vi hittade i punkt 8 & 9

http://192.168.0.37/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseRule[0][2].Enable=true

innehållstyp auto och sen användarnamn och lösenord till kameran spara. När vi nu går in på kameran kommer vi ha den knappen och har nu möjlighet att larma på IVS-2. Vill jag göra en Larma av knapp också så skapar jag en till utlösare med skript

http://192.168.0.37/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseRule[0][2].Enable=false

11 Om snapshot är aktiverat i kameran så får upp alla IVA larm under fliken Objekt, Där kan du sedan högerklicka och öppna upp händelsen i en ny flik.