System sabotage Flex.

Sök i kunskapsbas

System sabotage Flex.

You are here:
< Back

Adress Text Beskrivning


0001 CA-BATT Låg spänning i batteri för centralen.


0002 CA-NÄT Nätspänningsavbrott för centralen.


0003 CA-Sabotage Centrallock – placerad på lock eller vägg


0004 TEXT Sirensabotage (”T”-terminal) placerad vid utgångarna.


0004 TEXT Sirensabotage Övervakad siren utgång. Ändra i parameter till relä 51/81/1