Radiometriska värmekameror med temperaturmätning

Sök i kunskapsbas

Radiometriska värmekameror med temperaturmätning

You are here:
< Back

Kan detektera tex om lufttemperaturen är högre eller lägre än inställda parametrar exempelvis över eller under 40 °C. De har utformats för att underlätta övervakning av områden som är sårbara för bränder, till exempel olje- och kemiska anläggningar, byggarbetsplatser och skogar, samt återvinnings- och avfallshanteringscentra som kan exponeras för spontan förbränning.

Kamerorna är även lämpliga för övervakning av människor, fjäderfä- och boskapsbruk för att detektera temperaturförändringar och upptäckt av eventuell sjukdom.