Prox Manöverpanel med EM-Tagg

Sök i kunskapsbas

Prox Manöverpanel med EM-Tagg

You are here:
< Back

Programmering Key-prox med kort.

ProxMap med EM-tagg

För att kunna använda Prox-taggar på en ProxMap krävs det att kortet läses in på någon av Prox Mapparna. Proceduren för att läsa in kortet är som följer.

1: Gå till meny 42

2: Välj en ledig kodposition (tex 001), om det står ett m i panelen på kodpositonen finns det redan en tagg inläst.Bläddra till nästa kodposition. (Radera kortnummer med *)

3: Gå till meny 07 (kortnummer) och tryck ent håll in knapparna 1 & A samtidigt och släpp tills två pip hörs.

4: Håll upp proxtaggen mot prox-läsaren på keyprox-MAP:en. Proxtaggens serienummer visas i manöverpanelens display.

5: Tryck Enter för att lagra serienummret.

6: Gå till meny 08 (Maxfunktion) och tryck ent bläddra med A-knappen till rätt påslagsfunktion. tex. 12 (Påslag).
Tryck Enter.

7: Tryck på Esc fem gånger för att lämna programmeringen.

Handhavande:

Tillkoppling: Lägg proxtaggen mot Proxmappen i ca 5 sekunder (larmet tillkopplas)

Frånkoppling: Lägg proxtaggen mot Proxmappen (larmet frånkopplas)