Prox Manöverpanel med EM-tagg och kod

Sök i kunskapsbas

Prox Manöverpanel med EM-tagg och kod

You are here:
< Back

Programmering Key-prox med kort och kod.

ProxMap med EM-tagg och kod.

För att kunna använda Prox-taggar på en ProxMap krävs det att kortet läses in på någon av ProxMapparna. Proceduren för att läsa in kortet är som följer.

1: Gå till meny 42

2: Välj en ledig kodposition (t.ex 001), Tryck Enter (01=Kod Siffror). Tryck Enter.

3: Tryck in en kod (4-6 siffror), samt knappen # och avsluta med Enter.

4: Display visar: Ta bort Max nr?, Tryck på B-knappen (= Nej).

3: Gå till meny 07 (kortnummer) och läs in proxtaggen genom att hålla in knapparna 1 och A samtidigt tills två pip hörs.

4: Håll upp proxtaggen mot prox-läsarens nedtill på keyprox-MAP:en. Proxtaggens serienummer visas i manöverpanelens display. Tryck på #. Tryck Enter för att lagra serienummmer

5: Gå till meny 08 (Maxfunktion) och bläddra med A-knappen till rätt påslagsfunktion. tex. 12
(Påslag). Tryck Enter.

6: Tryck på Esc fem gånger för att lämna programmeringen.

Handhavande:

Tillkoppling: Lägg proxtaggen mot Proxmappen i ca 5 sekunder (dubbelpip hörs) tryck in din kod och A (larmet tillkopplas).

Frånkoppling: Frånkoppling: Lägg proxtaggen mot Proxmappen (ett pip hörs) tryck in din kod (larmet frånkopplas).