Programmering av IP-module för att ansluta med GX Remote APP.

Sök i kunskapsbas

Programmering av IP-module för att ansluta med GX Remote APP.

You are here:
< Back

Central: G3D/Flex1-20/50/100

System krav: G3D V 6.94 / Flex1 V 1.17 ( för att få fullt stöd för appen krävs dessa versioner )

Under fliken: Ethernet

Allmänt: Programmera IP adressen du skall ansluta APPEN mot samt Gateway och Network Mask.

Under fliken: Ethernet

Fjärrservice: Tillträdestid=Alltid samt. Läge=Direkt tillträde

Brandvägg: Portforwarding från port 10001 till Galaxy IP-Adress i ditt nätverk (router i vårt exempel 192.168.1.230)

Ärende: Ladda ner Appen GX Remote.

Skapa en kund i appen.
Programera ”IP-Adressen” xxx.xxx.xxx.xxx (ip-adressen till ditt nätverk utifrån eller en dyndns).

Programmera ”Kodpositionen” i appen (i vårt exempel 23).

Fyll i ”Användarkod” och tryck på anslut.Klart