Programmering av IP-module för att ansluta med GX Remote APP.

Sök i kunskapsbas

Programmering av IP-module för att ansluta med GX Remote APP.

You are here:
< Back

Central: Flex Version 3- 20/50/100

System krav:  Flex3 V 3.18 ( för att få fullt stöd för appen krävs det minst version V 3.18 )

Under fliken: Modul ConfigEthernet: Programmera IP adressen du skall ansluta APPEN mot samt Gateway och Network Mask.

Under fliken: Remote Servicing

Information: Access Period=Any Time , Direkt tillträde måste vara i markerad på Ethernet

Brandvägg: Portforwarding från port 10001 till Galaxy IP-Adress i ditt nätverk (i vårt exempel 192.168.1.230 eller använd en dyndns adress)

Ärende: Ladda ner Appen GX Remote.

Skapa en kund i appen.
Programera ”IP-Adressen” xxx.xxx.xxx.xxx (ip-adressen till ditt nätverk utifrån).

Programmera ”Kodpositionen” i appen (i vårt exempel 23).

Fyll i ”Användarkod” och tryck på anslut.Klart