POWER MASTER – 10 Återställning av koder

Sök i kunskapsbas

POWER MASTER – 10 Återställning av koder

You are here:
< Back
  1. Bryt spänningen till centralen, ström och batteri.
  2. Plocka bort skyddskåpan för centralkortet
  3. Leta upp stiftraden DEF upp till vänster på kortet
  4. Kortslut mellan stift D & E samtidigt som du kopplar på batteriet
  5. Behåll kortslutningen i ca 10 sekunder, koppla sedan från batteriet
  6. När centralen är strömlös tar du nu bort kortslutningen mellan D & E
  7. Starta upp centralen och du har nu återställt koderna
  8. Inst kod 9999 anv kod 1111