Integrerade lösningar

Sök i kunskapsbas

Integrerade lösningar

You are here:
< Back

ADI erbjuder integrerade säkerhetslösningar med ASSA Arx passagesystem, Galaxy inbrottslarm, Inovonics och Wave videoövervakning. Detta kan enkelt övervakas och styras via en och samma smartphone app eller klient för PC.

I grundlösning så finns det en videorecorder för upp till 12 kameror samt alla tillbehör, ASSA Arx för 1-4 dörrar och Galaxy Flex.

I den lite större lösning så finns en rackmonterad videorecorder för upp till 50 kameror, ASSA Arx för 1-16 dörrar och Galaxy dimension 48 eller 96 sektioner.

Läser mer om ASSA Arx integration

Självklart finns det större lösningar också, kontakta oss då så hjälper vi er.

Ring oss så berättar vi mer 010-1302400