Installera trådlösa larmpunkter på en Flex V3

Sök i kunskapsbas

Installera trådlösa larmpunkter på en Flex V3

You are here:
< Back

Gå in i serviceläge.Gå till meny 52=adresser ent välj 2=radio adresser och ent i manöverpanelen.

Bläddra till rätt radio adress och tryck ent. Bläddra till under meny 11=RF-val och tryck ent.

De här alternativen finns.

1=Serienummer

Här vissa den trådlösa larmpunkten som är kopplad till den här adressen om den redan finns.

Genom att trycka # kan installatören visa serienumret i hexadecimalt format. En ny detektor kan indentifieras genom att serienumret programmeras manuellt.

Om du anger serienumret manuellt väljer du enhetstypen 1=Alpha eller 2=V2 manuellt. OBS använd alltid Alpha.

Vi rekommenderar att alltid använda självinlärning.

I stället för att ange serienummer kan du trycka *

Sätt i batteriet i detektorn och aktivera sabotagekontakten.Detektorns serienummer sparas och visas i 2 sekunder och det piper i manöverpanelen två gånger.

Om signal styrkan understiger 3 lägsta/högsta 10 visas meddelandet Signalstyrkan är för låg i två sekunder.

Om serienumret redan finns i systemet visas meddelandet Adressen
har redan tilldelats följt av information om adressen.

Obs! Om Radio-enheten inte identifieras tar du ut batteriet, kortsluter
batteripolerna, byter ut batteriet och upprepar ovanstående

2 = Slingnummer

Om den trådlösa enheten har flera ingångar (slingor) använder du det här alternativet för att ange ett sling-nummer mellan 1 och 6, eller 0 om enheten bara har en ingång.

Om du använder DET8M Flood / Temperaturgivare måste endast en adress per system vara programmerad för adress Custom SIA-alternativ för att signalera frys-, värme- eller vattenlarm. Detta alternativ är ett specifikt krav och genererar ett bekräftat larm när två zoner med samma anpassade SIA-alternativ aktiveras antingen i inställt eller oinställt tillstånd.

3 = Övervakning

Periodisk övervakning: 0 = Ej möjlig eller 1 = Möjlig.

4 = Återställ automatiskt

Aktiveras om adressen ska tvingas att stängas automatiskt efter fem
sekunder om ingen stängningssignal mottas från sändaren. Det är bra i
installationer där många rörelsedetektorer är aktiva samtidigt.

5 = Signalnivå

Visar enhetens aktuella signalnivå.Lägsta rekommenderad signal nivå skall inte vara under 3