Installera RSS på en Windows 10. USB drivrutin Flex.

Sök i kunskapsbas

Installera RSS på en Windows 10. USB drivrutin Flex.

You are here:
< Back

Detta avsnitt behandlar ett problem som kan uppstå med USB-drivrutinen för Flex när du installerar RSS på Windows 10.

Beskrivning: när installatörerna försöker installera RSS på en Windows 10 kan de stöta på ett fel med USB-drivrutinen för Flex. Orsaken till felet är med certifikatet som måste ersättas med ett nytt (se sidbilagor)

Lösning: för att lösa problemet måste installationsprogrammet installera ett nytt certifikat (base64-public.cer)

Ladda ner USB driver från:  FTP servern under inbrott/ Flex mappen.

Välj alternativet ladda ner och spara den på skrivbordet.

Password är:  Password123

Internet Explorer
 • Open the browser
 • In Internet Explorer go to tools -> Internet Options
 • Click on the content tab
 • Click on the certificates button
 • Select the Trusted Publishers tab
 • Click on the import button
 • Browse to the new certificate (base64-public.cer)
 • And add the file
Google Chrome
 • Open the browser and click on the  icon and select settings
 • Click on ” show advanced settings”
 • Scroll down to the HTTP/SSL section and click on the Manage certificates button
 • Select the Trusted Publishers tab
 • Click on the Import button
 • Browse to the new certificate (base64-public.cer)
 • Add the file