Installera Portal på Galaxy Dimension från Version 6.50 och Flex

Sök i kunskapsbas

Installera Portal på Galaxy Dimension från Version 6.50 och Flex

You are here:
< Back

För att kunna lägga till trådlösa larmpunkter på en G3D måste du ha installerat en Portal.
Portalen skall monteras så att antennen är vertikal för bästa täckning.

Tänk på att:

Metallföremål kan minska styrkan hos signalerna som når RF-portal. Se till att inga metallbeklädnader, kablar, speglar, rör etc. är nära någon detektor eller RF-portal.

Tjocka väggar mellan detektorn och RF-portalen kan minska signalstyrkan.
Radiosignaler kan dock passera enkelt genom gipsskivor och träpaneler.
Tjocka stenväggar och betong kommer att minska signalerna avsevärt. RF- portaler bör inte vara belägen i källarplan eller någon annan plats under marknivån där mottagning är dålig.

Anslut portalen på RS-485 (i närheten av där du skall montera dina larmpunkter). Om du har två portaler och detektorn känner av båda lägger den ena portalen som backup.

Adressera portalen på vrid omkopplaren på portalen

Läs in portalen genom att gå ur serviceläge. Manöverpanelen säger en enhet utökad tex portal 105. ( Portalen är ingen RIO) Du kan också kontrollera att portalen kommunicerar korrekt i meny 61=centraldata/realtid/09=RF-portal

I meny 51=Parameter / 60=RF Övervakning

60/1: Kan du se vilken eller vilka trådlösa RIO som blev aktiva.
Där kan du bestämma själv vilka som skall vara aktiva trådlösa RIO.
OBS:en portal kan max prat med 24 larmpunkter 3 aktiva virtuella RIO.

60/2: ÖF RF-Nyck = Detta alternativ definierar om användare kan programmera Överfall funktionen för de trådlösa knapparna. 0 = EJ MÖJLIG eller 1 = MÖJLIG.

60/3: finns inställningar för övervakning tid på tex larmpunkter.Dessa inställningar är generella på alla enheter.