Installation av Galaxy RSS programvara V 3.37

Sök i kunskapsbas

Installation av Galaxy RSS programvara V 3.37

You are here:
< Back

Innan ni börjar installationen kontrollera att ni har ADMIN behörighet på din dator annars kan det bli problem vid installationen av programmet.

Om du installerar SQL Server Express, se till att en internetanslutning är tillgänglig på datorn. SQL Server Setup hämtar och installerar .NET Framework 4 eftersom det inte ingår i SQL Server Express-mediet.

Windows 7 är minimikravet. Windows XP är inte kompatibilitet med SQL Server 2012 Express.Om du har Windows XP kan du installera en tidigare version 3.22.

Öppna programmet tryck på Setup filen. Följ sedan installationsanvisningarna.

Välj installationsspråk och klicka på Next.
Kom ihåg att detta inte är det slutliga installationsprogram språket.
Detta är bara installationsprocesspråket.
Senare kommer du att bli ombedd att välja programvaruspråk.

Tryck Next.

Tryck Next.

Om du accepterar villkoren markerar du rutan i rött, då kommer NEXT att bli tillgängliga.

Du kan fylla i namnet och företagets namn.
Detta steg är inte obligatoriskt. Du kan lämna standardvärdena. Tryck Next.

Välj sökvägen där du vill att RSS ska installeras.
Standard är i skärmdumpen till höger.Tryck Next

När ni kommer till detta val så har ni två alternativ för installationen.Båda alternativen kräver att ni väljer standalone installaion.

Universal är default markerad och det är USB dongel. Vill man använda LPT dongel använd Swedish legacy.

Tryck Next.

Om man väljer Universal så får man manuellt välja svenska i detta val. Tryck Next

Detta kommer att installera den USB-drivrutin som krävs för att arbeta med Flex centraler.OBS: Om inte USB drivrutinerna installeras hämta drivrutinerna på vår FTP och installera den efter installationen. Detta görs automatiskt.Klicka på Next för att fortsätta

RSS kommer automatiskt att försöka installera Microsoft SQL Server 2012 Express.
Detta kräver inställning av ett lösenord som har vissa minimikrav.
Obs! Lösenordskraven beslutas inte av oss. Dessa beslutas av Microsoft.
Exempel: Ett giltigt lösenord skulle kunna vara Password1234!
Om programvaran inte tillåter att fortsätta, betyder det att minimikraven för lösenord inte har uppfyllts. OBS glöm inte att skriva ner passwordet det behöver du när du uppdaterar programmet.

Tryck Next

Tryck next till du ser att programmet börjar installera SQL

På denna flik kan du välja att skapa en genväg till ditt skrivbord.Vi rekommenderar att ni väljer detta val. Tryck Next.

Kryssa i rutorna om du vill starta programmet omedelbart när installationsprocessen är klar.Detta val behöver du inte välja.Tryck next och gå vidare.

För RSS-stand alone versioner finns det inget krav att separat ange krypteringsnyckeln på Frontshell, eftersom detta genomförs internt när Frontshell öppnas tillsammans med Communications Server.

Du kan använda den som redan finns där genom att klicka på knappen Use generated key. Tryck Next

I nästa flikar av installationen får du välja ett password för att kunna öppna ditt program efter installationen.

Vi rekommenderar att ni själva skriver i ett password och inte trycker på Generate.

Glöm inte att spara ditt password annars går det inte att öppna programmet efter installation. Tryck Next

Nu talar programmet om att du inte skall glömma att spara ditt password annars går det inte att logga in i programmet efter installation. Tryck Next

Efter installationen dubbelklicka på genvägen som ni har skapat på på skrivbordet  Frontshell + Commserver och programmet startar.Logga in med användarnamn (User name) default manager och ditt password du valt i installationen.