I vilka kameror kan jag använda videoanalys?

Sök i kunskapsbas

I vilka kameror kan jag använda videoanalys?

You are here:
< Back

Edge Analytics (analys direkt i kameran)
Honeywells produktsegment för videoanalyser möjliggör förbättrade säkerhets- och övervakningslösningar genom automatisk övervakning av video för specifika personer, fordon, objekt och deras associerade beteende inom en kameraövervakning. Honeywell Video Analytics kan tillhandahålla realtidslarm baserat på användardefinierade regler för att upptäcka onormalt eller misstänkt beteende utan att det behövs mänsklig tillsyn. Analysen kan endast användas på equIP® serien

Tillgängliga analyser för kamera

IntrusionTrace™ Application License Datasheet

LoiterTrace™ Application License Dtatasheet