Hur många Manöverpaneler kan man installera på G3D

Sök i kunskapsbas

Hur många Manöverpaneler kan man installera på G3D

You are here:
< Back

Data bus: 1           Data bus : 2         Data bus : 3     Data bus : 4

          0-2                        0-6                       0-6                    0-6

15:B=IP-module         

16:C=ISDN

17:D=Ext. RS 232

18:E=Ext Telemodule

19:F=Service                   29:F=Service           39:F=Service       49:F=Service