Hur återställer jag min Axis-produkt till fabriksinställningarna?

Sök i kunskapsbas

Hur återställer jag min Axis-produkt till fabriksinställningarna?

You are here:
< Back


Instruktioner om hur du återställer fabriksinställningarna finns i produktens användarmanual.
Du hittar användardokumentationen på supportsidan för din respektive produkt:

     Nätverksvideoprodukter
     Skrivarservrar
     Dokumentservrar

För Axis Fixed Network-kameror som AXIS M1054, kontrollera videon Fabriksinställningar –


Om du har en AXIS Q6032-E klocka: Så här återställer du en Axis Q6032-E PTZ Dome-kamera.

Observera att du kommer att förlora alla inställningar, inklusive IP-adress och lösenord.