Hur ansluter jag en 2N SIP högtalare till mitt kamerasystem?

Sök i kunskapsbas

Hur ansluter jag en 2N SIP högtalare till mitt kamerasystem?

You are here:
< Back

Om kameran kan skicka HTTP-kommandon (via händelsekonfiguration), så kan du göra på följande sätt:

Kameran skickar detta kommando enligt följande
http:/ / IP-nummer av högtalaren/enu/trigger/your-keyword …
t.ex. http://192.168.1.100/enu/trigger/alarm och SIP-högtalaren spelar då upp förinspelad varning när den mottar kommandot.

Konfigurationen sker via automatisering:

https://wiki.2n.cz/hip/auto/latest/en

Du kan spela in dina ljud via dessa steg:

https://2nwiki.2n.cz/display/FAQ/User+Sounds+-+how+to+upload+a+sound+file

Alternativ lösning skulle vara att samarbeta med 2N Audiokit.

När kameran är larmar, aktiverar den en utgång på kameran som ansluts till AudioKit-ingången.

AudioKit kan då skicka HTTP-kommando till SIP-högtalare enligt aktiverad ingång.

Du kan också lägga till SIP-högtalare till en VMS tex Milestone via OnVIF-konto, resp. Där kan du skapa en funktion för att skicka HTTP-kommando till enheten.