Hur aktiverar och avaktiverar man en kamerainspelning i Wave via tex en knapp(soft trigger)?

Sök i kunskapsbas

Hur aktiverar och avaktiverar man en kamerainspelning i Wave via tex en knapp(soft trigger)?

You are here:
< Back

Gå in under kameraregler/händelseregler genom att högerklicka på en kamera och tryck “+Lägg till”

Välj sedan under “Händelse” ingångssignal på I/O enhet eller kameras I/O ingång. Under åtgärd fyll i kamerans HTTP-URL och kopiera kamerans ID ( hittas under kamerans inställningar)

Exempel HTTP URL:http://172.16.20.10:7001/ec2/saveCameraUserAttributes

Klistra sedan in under HTTP innehåll följande script (Glöm inte att byta till ditt kamera ID):

 {

“cameraId”: “6026a3ae-4f3d-d948-6ae5-a7c665ef9d86”,

“scheduleEnabled”: true

Under Innehållstyp välj: application/json