Glömt password till Galaxy program RSS

Sök i kunskapsbas

Glömt password till Galaxy program RSS

You are here:
< Back

Om manager/password av någon anledning förlorats kan manager/password återställas genom att utföra följande steg:

Ta bort manageranvändaren från tabellen Dimension. GG_User_Codes i SQL-databasen (Obs: endast för avancerade användare, se till
SQL-dokumentation).

Kör Patch-uppdateringen där kommunikationsservern är installerad, Patch kommer att be om ett nytt manager/password.