Galaxy Rio C072 byglar felmonterade

Sök i kunskapsbas

Galaxy Rio C072 byglar felmonterade

You are here:
< Back

Information: Det har kommit ut en del rio från produktionen där dessa byglar inte är korrekt monterade.

Hur märker man detta?
In/utgångar fungerar inte som de skall

Lösning:
Se till att dessa båda byglar är monterade som på bilden (på båda stiften)
Obs: Om Rion är inläst i systemet, programmera bort den från systemet och läs in igen när byglarna är på plats igen.

// ADI-supporten