Felsökning Galaxy

Sök i kunskapsbas

Felsökning Galaxy

You are here:
< Back

Kontrollpunkter nedan skall utföras på samtliga systemenheter.

(CE, S-RIO, RIO, FRIO, MAP).

Felsökning och åtgärder:

Det är viktigt att felsöka med kontinuitet, noggrannhet och dokumentera.

Det måste vara samma person som felsöker under en längre tid och noggrant dokumenterar varje skede i felsökningen.

Felsökning skall alltid ske enligt detta flödesschema i den ordning som punkterna nedan anger. Börja inte i andra ändan.

Det är också viktigt att upprätta ett nätschema över installationen vid inventering av kommunikationsslingorna. Dvs. utreder hur kabeln är förlagd och i vilken ordning enheterna ligger på slingan och att färgkombinationerna stämmer.

Schemat skall föras in i anläggningens dokumentation.

Att dokumentera arbetet är A och O. Skriv och fotografera.

Vad har man gjort? När gjorde man det? Vad fick det för konsekvens/resultat?

 1. Kommunikationskabel mellan systemenheter skall alltid vara skärmad och partvinnad.
 1. Koppla ur kabelns skärm i centralapparaten och mät mot 12 v + och – i centralen.Finns spänning där har du ett jordfel eller en skada på kabeln.
 1. Nätverkskablar till IP-modul och/eller larmsändare skall alltid ha en
  fabrikskontakterad RJ45-kontakt, dvs man kontakterar inte en CAT-kabel utan avslutar i ett datauttag med patchkabel i bägge ändar.
 1. Om larmgivarna drar för mycket ström eller vid kortslutning så drar det ner minusmatningen som även nyttjas av kommunikationen (RS-485).

Det betyder att en skadad kabel mellan adressenhet och larmgivare/larmdon eller en trasig komponent ute i anläggningen kommer att påverka kommunikationen.

Om ”störningen” i kommunikationen inträffar i samband med att sirener startar, kan felet alltså ligga i sirenen eller kabeln. RIO: Utgång 1. 400mA, Utgång 2,3,4 100mA. Smart-Power RIO: Utgång 1,2,3,4 400mA.

 1. Säkerställ alltid att alla spänningskablar och kommunikationskablar sitter fast anslutna i respektive plint och inte glappar. Dra lätt i varje enskild kabel. Dra åt alla skruvar i plint.
 1. Om det är det en systemenhet i plast (dvs. MAP eller rio-kapsling) så skall skärmen i kommunikationskabeln inte vara uppskalad mer än 5 cm för då försvinner skyddsfunktionen i kabeln.
 1. Kontrollera att skärmen i kommunikationskabeln är ihopkopplad (skarvad och isolerad max 5 cm ) överallt och att den inte är ansluten på annat ställe än i centralen.
 1. Är larmdonskorten monterade direkt mot Power-RIO kortet, koppla ur kortet, montera det i en adapter och placera det i egen kapsling utanför Power-RIO. Kontrollera att inga kablar är skadade/klämda.
 1. Är det en äldre S-RIO: (Trafo/RIO kort)

Innan du gör förändringar på S-RIO gör enheten strömlös.
Kontrollera skruven högst upp i vänstra hörnet, är skruven av metall tas denna bort. Längst ner till höger, är jordflätan fäst i kortet tas denna bort och skruvas in i plåtkapslingen.

10. Gå igenom ”meny 61” i Galaxy centralen:

Är det någon enhet som är under 100%, hitta den/de enheter som fortfarande drar ner slingan. Koppla ur kommunikationen från enheten men låt slingan vara hel och titta i meny 61. Om kommunikationen går upp till 100%. Byt ut enheten (RIO/Manöverpanel/Smart power RIO).

11. Kontrollera i ”meny 61” Centraldata/4 strömf test:

Lasten får ej ligga över 0,75A på S-rio & 0,70A på centralen.Ligger belastningen över dessa värden omfördela lasten från enheterna/enheten eller komplettera med en Power-Rio.
Kontrollera även spännigsvärdet den levererar från strömkortet från Power- rion, det ska vara ca 13.8V (Justera annars på strömkortet på lilla skruven).

 1. Kontrollera att kommunikationen är seriellt kopplad och att det aldrig är mer än två kablar på kommunikationsplinten(A/B) på Power-rio/Rio samt manöverpanel.
 1. Kontrollera att det i den sista adressen på slingan endast sitter en kabel inkopplad och att det finns ett slutmotstånd inkopplat (680 ohm).Om det är inkopplat två kablar från centralen (slingan) måste bygeln bakom slingan vara borttagen samt båda ändarna vara terminerade med 680Ohm i varje ända över A & B.
 1. Kommunikationsledning mellan fastigheter i markrör utförd med kopparkabel, är en felkälla samt utgör risk för systemet vid åsknedslag.Kontrollera att det inte finns något annat som ligger i samma kabel som kan störa kommunikationen. Om möjlighet finns rekommenderar vi att ni byter till fiber och fibermodem.

15. 230V matning till Galaxy central och S-rio ska alltid dras från egen gruppsäkring

 1. Komplettera och byt ut kablage där inkommande och utgående kommunikation går i samma kabel. Dela upp så att inkommande och utgående kommunikation går i separata kablar. Dra ej inkommande och utgående kommunikation till en RIO i samma kabel.
 1. Se om möjligt till att A/B-kabeln (kommunikationskabeln) har minst 30 centimeters avstånd från andra starkströms kablar. Eller att den ligger i svagströmsränna)
 1. Se om möjligt till att A/B-kabeln (kommunikationskabeln) inte löper parallellt med andra starkströmskablar i längre sträckor (max. 5 meter).
 1. Mät sekundärspänningen mot jord på 230V-anläggningen. Många gånger kan vi se att jordfelen kommer därifrån. Om det finns spänning i jorden så måste elektriker konsulteras. Krävs felsökning på gruppcentral eller kan man jorda Galaxy kapslingen på annat vis.
 1. Larmsystemets alla enheter som matas med 230V bör anslutas till 5-ledarmatande gruppcentraler. Det kan förekomma både 4 & 5-ledande system i fastigheten, vilket kan leda till vagabonderande strömmar.

Vagabonderande strömmar och strömpikar ställer stora krav på larminstallationen för att inte vara en stor felkälla och kan förstöra elektroniken i Galaxy enheter.Att åtgärda detta är otroligt omfattande men kan vara nödvändigt om ovan punkter inte löst problemen.