Länka Förvarning från ARX till Galaxy.

Länka förlarm från ARX till Galaxy


För att länka förvarning-signal från ARX till Galaxy behövs.
1 relä i DAC 1 V-RIO ingång 1 Galaxy Utgång 1 Galaxy LÄNK
För att man skall få en utgång i Galaxy att följa förvarningsrelä i DAC skall nedan programmering göras.

Lägg till V-RIO och välj önskad adress.

Välj vilken V-RIO adress som skall spegla förvarnings-relä. Välj Dac och Relä. Notera att man endast kan använda relä 1 för denna funktion. Välj funktion ”Följer Relä-1”

Kontrollera inställningarna för larmområdet i ARX. Hur skall systemet slå till larmet och skall det finnas möjlighet att köpa larmtid.

Sätt varningstiden för hur länge förlarmet kommer vara aktivt innan larmpåslag sker. Även här skall ”Relä 1” väljas som förvarningsrelä.

Programmering i Galaxy:

Ingång 1051, funktion 26=REG.
Utgång 1011, Funktion Länk-A
Länk Länk Från b) 1051=REG. Länk Till d) 51=Länk-A
Funktionen flöde är:
När larmpåslag sker manuellt eller automatiskt aktiveras Relä 1 i DAC. Reläet är draget den angivna tiden som man skrivit in som förlarmstid. Tiden är angiven i sekunder.
V-RIO sektion 1051 ändras från STÄNGD till ÖPPEN eftersom den speglar relä 1
V-RIO sektion 1051 är länkad till LÄNK-A som i sin tur aktiverar utgång 1011 eftersom den ”lyssnar” på funktionen LÄNK-A.
När tiden för förvarning löper ut faller Relä 1 i DAC och övriga funktioner i kedjan återgår.