Soft trigger i Wave med Generic event

  1. Vi kommer att behöva ha tillgång till Wave serverns websida som vi når via våran webbläsare lokalt på waveserverns ip address :7001 där vi kan logga in med user: admin och det lösenord som ni givit till lokal admin.
  2. Man kan även nå serverns webgränssnitt via Hanwhas vmsproxy. Det du måste veta är då vad ditt system heter på Wavesync. Logga in på Wave sync och klicka på ditt system. i webbadressen kommer du se ett nummer likt nedan. Detta är ditt systems id.
  1. Om du kopierar det numret och byter ut det röda numret nedan till ditt då kommer du direkt in till din server.
  2. https://6d250824-4424-422c-b3e3-782e05679b9c.relay.vmsproxy.com/static/index.html#/settings/server
  3. Logga in med ditt lokala admin och admin lösenordet.

Tryck på For Developers och sedan API Testing Tool (New)

Gå tillbaka in i Wave Klienten

Skapa en Softtrigger(utlösare) i Wave. Höger klicka på kamera bilden och välj Camera rules (Kamera regler)

Skapa en utlösare välj en eller flera kameror den skall vara synlig på och vilka användare som ska få se knappen.

Döp knappen ”Larm på” och välj ikon. På åtgärd gör du en http-förfrågan.

URL i http förfrågan skall vara https://Wave serverns IP:7001/api/createEvent?caption=ALARMON

Samt admin till wave samt lösenordet för admin kontot i wave.

Det vi gör med detta skript är att vi skapar ett event som heter ALARMON på Wave Servern som vi sedan kan lyssna efter och göra en regel emot.

2. Gör en likadan för Alarm Av ( https://Wave serverns ip:7001/api/createEvent?caption=ALARMOFF )

3. För att få endast en utlösare att synas åtgången så skall vi göra så här

Skapa en regel Generisk händelse (Generic event)

Nu ska vi Lyssna efter det event som vi skapat här ovan för att kunna bygga en regel eller flera regler som vi vill skall köras när man trycker på knappen.

Nedan kan du inte kopiera id raden i Http innehållet. Här måste vi gå tillbaka in i webgränssnittet på Wave servern och använda API Testing TOOL. Se nedan hur vi finner den infon.

Tryck Copy och öppna Notepad på din datorn och klistra in all text. Nu skall vi leta!

Nu skall vi försöka leta upp Larm av och se vilket id den skall ha.

Så tillbaka till Wave, Denna regel är för att säga till Wave att Larm På utlösare (soft trigger) skall synas i kamera bilden. Disabled = False (alltså den är synlig. Admin och admin lösenord.

Nu skall vi göra en till fast för ALARMOFF

Här nedan ser vi regler för våra utlösare (soft trigger). Nedan ser vi ALARMON i vit den är aktiv och alltså är larmet av. När vi trycker på utlösaren Larm på då avaktiveras den utlösaren och aktiverar utlösaren ALARMOFF. Det ger oss alltså bara 1 utlösare åtgången i Wave och vi kan därför veta om larmet är på eller av.

Nu måste vi göra samma förfarande för ALARMOFF,

in i webgränssnittet för servern och använd API tool, Men nu skall vi söka på Larm p (då å inte finns i skriptet bort ser jag från det. se bild nedan.

Larmet av, valet finns att larma på

Larmet på, valet finns att larma av

Nu skall vi koppla flera kameror till denna utlösare så att det händer nått =)

Nu skapar vi en generisk händelse som ska lyssna på ALARMON och kommer då utföra detta skript till kameran

Vi skriver alltså in inloggningsuppgifterna till kameran. Detta ät en Dahua tioc kamera men du kan använda vilken tillverkare oh modell du vill men skriptet till kamerorna kommer skilja sig.

För att se dessa skript se vår andra lathund här https://www.adisupport.se/knowledge-base/tioc-kameran-i-wave

kamera 1 larma på vid ALARMON

Kamera 2 Larma på vid ALARMON

Samma sak fast larma av

Här Kamera 1 Larma av vid ALARMOFF

Kamera 2 Larma av vid ALARMOFF

Tack för mig