Byte av Centralapparat Galaxy Från Classic/G3 till G3D

Sök i kunskapsbas

Byte av Centralapparat Galaxy Från Classic/G3 till G3D

You are here:
< Back

Hur man går tillväga när man byter från en äldre centralapparat till en ny, alternativt från en mindre Centralapparat till en större.

Steg 1.
Hämta hem all anläggningsdata till PC-programmet. Gör en kopia på kund och ändra panel typ till G3D.
(OBS! Se till att PC-programmet är kompatibelt med versionen i den nya centralen.)
Aktuell version av Frontshell & Commserver 2020-06-05 är 3.54.001.
Hämta programmet eller/och uppdateringen på våt FTP.

Steg 2.
Koppla ur 230V AC och Batteri.

Steg 3.
Byt Central kort.

Steg 4.
Anslut 230V AC och batteri. Systemet startar nu upp och hämtar hem alla systemenheter. Kontrollera att centralen har hittat alla systemenheter i Meny 61=Centraldata.
Om ni skall använda grupper aktivera grupper i meny 63=Utökningsval innan ni tankar ur centralen.

Steg 5.
Koppla nu upp er mot den nya centralen med nya kunden/projektet ni skapat som G3D.
Börja med att hämta från centralen: Parameter, utökningsval, schema, schema händelser och Auto påslag.
Det innebär att ni skriver över motsvarande detaljer i er konverterade G3D kund/projekt.

Steg 6.
Om programmering i detaljerna: Parameter, utökningsval, schema, schema händelser och Auto påslag, inte skall vara enligt fabriksdefault kan du ändra dem nu innan dessa skickas ner till centralen. Tips!
Du kan ha ditt gamla Classic/G3 projekt öppet i ett fönster brevid – samtidigt, för att jämföra hur den gamla centralen var programmerad.

Sänd nu över all programmering från PC programmet till centralen.

Efter överföringen kontrollera i den virtuella manöverpanelen på datorn att Länkar har skickats till Centralen.

Steg 7.

Om ni har många länkar i systemet bör dessa testas efter Återstarten.
Gör en omstart på centralen 51=Parameter 17=återstart innan ni provar av anläggningen.

Vid frågor ring ADI 010-130 24 00
Dat: 2020-06-05