Användning av DALM som GALAXY Ethernet-modul på FLEX

Sök i kunskapsbas

Användning av DALM som GALAXY Ethernet-modul på FLEX

You are here:
< Back

Det här dokumentet beskriver hur DALM ansluts till Galaxy för användning som Ethernet-modul via RS-485.

Användning av DALM som Ethernet-modul möjliggör händelserapportering och fjärrservice via Internet.

Fjärrservice kan utföras på två olika sätt, antingen med direktanslutning eller med omvänd anslutning. Direktanslutning kräver att DALM har en fast Ethernet-anslutning i fjärrnätet, och att en port i brandväggen öppnats mot DALM port 10000/TCP. Omvänd anslutning möjliggör användandet av antingen fast eller mobilt nät, men kräver installation av DRAC (Dualtech Remote Access Client) lokalt, se DRAC installations- och användaranvisning.

Klientapplikationen Galaxy RS kan användas med både direktanslutning eller omvänd anslutning.

Hårdvarukrav:
DALM version 3.3.1.9 eller senare (FLEX V3)

Anslutning:

DALM ansluts via skruvplint till RS-485-bussen i centralapparaten enligt tabell och figurer .

D+ = A
D- = B

DALM
FLEX

Eller använd Galaxy Service kabel: E nummer 63 481 26.
Färg:
Gul = A = D+
Blå = B = D-
Svart= – Minus
Röd = + Plus

Galaxy Flex Konfigration
DALM är ansluten som en Ethernet / IP-modul till Galaxy- RS485.
Kontrollera att konfigurationen för Ethernet / IP-modulen i Galaxy är konfigurerad att använda ”GALAXY” -RS485 och inte ”IB2” -bussen. Den här inställningen finns i Serviceläge på manöverpanelen under meny 56.3.3.8 (Överföring – Modul konfig – IP modul – Välj buss)
Använd följande inställningar för att använda DALM som en Ethernet-modul för händelserapportering och fjärrservice.

Modulkonfig
Kontrollera DHCP under fliken ”Ethernet” (detta används inte eftersom DALM är konfigurerad via EWM).
Alla andra inställningar kan lämnas tomma.
Obs: Kontrollera att Ethernet-modulen är inställd på att använda ”GALAXY” -bussen. (Bus Selection GALAXY)

Remote Servicing

Kontrollera att ”Direkt åtkomst” för Ethernet-modulen är markerad under fliken ”Allmänt”.

Låt allt vara tomt under fliken Ethernet.

Receivers

Lägg till en Ethernet-mottagare under SIA-format och SIA-nivå 3 under fliken ”Allmänt”.
Lägg till en “Destination IP Address”, den används inte i DALM så det kan vara allt annat än den får inte lämnas tom.Skriv noll på under fliken Autotest.
Alla andra inställningar kan lämnas som standard.

Reports

Lägg till ett kundnummer under fliken ARC.
NOTERA! MENY ACCESS får inte vara aktiverad om anläggningen endast har tillgång till Internet via GPRS / 3G / 4G, annars kommer ett larm att genereras vid vid fjärranslutning, och fjärranslutningen kopplas ned när DALM levererar detta larm.

Under ”Sekvenser” väljer du DALM-mottagaren konfigurerad under ”Mottagare” ovan.

DALM-konfiguration
DALM konfigureras med EasyWebManager-portalen ewm.dualtech.se.
Välj Galaxy Dimension eller Galaxy Flex på avsnittet Redigera konfiguration, Serial Port-funktionalitet.

Två ytterligare rader kommer att finnas i Input / mottagarmatrisen.

Ingången Galaxy aktiveras av händelser från centralapparaten. Ingången Serie comm-fel aktiveras av DALM efter 30 sekunder utan kommunikation från centralapparaten.