Användning av DALM som GALAXY Ethernet-modul

Sök i kunskapsbas

Användning av DALM som GALAXY Ethernet-modul

You are here:
< Back

Det här dokumentet beskriver hur DALM ansluts till Galaxy för användning som Ethernet-modul via RS-485.

Användning av DALM som Ethernet-modul möjliggör händelserapportering och fjärrservice via Internet.

Fjärrservice kan utföras på två olika sätt, antingen med direktanslutning eller med omvänd anslutning. Direktanslutning kräver att DALM har en fast Ethernet-anslutning i fjärrnätet, och att en port i brandväggen öppnats mot DALM port 10000/TCP. Omvänd anslutning möjliggör användandet av antingen fast eller mobilt nät, men kräver installation av DRAC (Dualtech Remote Access Client) lokalt, se DRAC installations- och användaranvisning.

Klientapplikationen Galaxy RS kan användas med både direktanslutning eller omvänd anslutning.

Hårdvarukrav:
DALM version 3.2.2.13 eller senare

Anslutning:
DALM ansluts via skruvplint till RS-485-bussen i centralapparaten enligt tabell och Bild .

DALM Galaxy
D+ A1
D- B1

Eller använd Galaxy Service kabel: E nummer 63 481 26.
Färg
Gul = A1 = D +
Blå = B1 = D –
Svart = Minus
Röd = Plus

Konfiguration av Galaxy RS
För att använda DALM som Ethernet-modul för händelserapportering och fjärrservice behöver följande inställningar göras på sidan Överföring/Ethernet.
Inställningarna i avsnittet Enhets konfig. under fliken Allmänt, se figur nedan, kan lämnas tomma då IP-inställningarna för DALM konfigureras via EWM-portalen, se nästa avsnitt.

Under fliken Fjärrservice, se figur nedan, lämnas IP-adresserna för motringning tomma.

Under fliken Överföring, välj format SIA, Nivå 3 och mottagare SINGEL. Dessutom måste kundnummer, primär IP-adress och portnummer fyllas i. IP-adress och portnummer kan vara vad som helst, då dessa programmeras i DALM via EWM.

Under fliken Händelser kan alla Larmmottagnings-händelser avmarkeras, då denna funktion hanteras på annat sätt av DALM.

OBS! MENY TILLTRÄDE kan inte vara aktiverat om anläggningen enbart är ansluten via GPRS, då detta medför att ett larm genereras vid fjärranslutning, och att fjärranslutningen kopplas ned när DALM levererar detta larm.

Konfiguration av DALM
DALM konfigureras med EasyWebManager-portalen, ewm.dualtech.se.
På sidan Ändra Konfiguration, avsnitt Serieportsfunktion, välj Galaxy.

Två ytterligare rader blir synliga i matrisen Ingång/mottagare.

Ingången Galaxy aktiveras av händelser från centralapparaten. Ingången Seriekomm-fel aktiveras av DALM efter 30 sekunder utan kommunikation från centralapparaten.