Ansluta PC program Galax RSS till Galaxy Dimension central.

Sök i kunskapsbas

Ansluta PC program Galax RSS till Galaxy Dimension central.

You are here:
< Back

Dubbelklicka på ikonen Frontshell + Commserver på din dator.

Logga in med manager samt ditt password du skapade när du installerade programmet.Är det en äldre version på programmet är password standard.

Tryck ok

Gå till Kund/ Ny kund.Nu får du upp en ruta där du skall fylla i kundens namn.Det är det enda du behöver fylla i för att kunna gå vidare. Tryck sedan på Nästa

Tryck på Nästa till du får upp denna bild.Här är det viktigt att du väljer rätt paneltyp(central version står i meny 23 på manöverpanelen).G3D är version 6 eller högre.Galaxy är version 5 eller lägre.När du valt rätt panel typ tryck nästa 2 ggr.

Nu har du skapat en kund.

Gå till kommunikationsservern för att ställa in rätt comport samt hastighet (baudrate). kommunikationsservern lägger sig i aktivtetsfönstret och är en icon som nedan.Dubbelklicka på iconen.

Tryck på hammare symbolen.

Välj com port samt direkt och hastighet 9600.Om man är osäker vilken com port man skall välja.Dra ur kabeln i datorn tryck på Refresh ports (uppdatera) den com port som saknas efter du tryckt på Refresh ports (uppdatera) är den port du skall använda.Tryck ok och lägg ner kommunikationsservern.OBS om inte porten finns saknas drivrutiner för usb kabeln.

Gå tillbaka till frontshell (programmet) och dubbelklicka på kunden du skapat.

Tryck på Anslutning/inställningar och välj Direkt samt samma com port som ni valde i kommunikationsservern.

Tryck på telefonsymbolen (ring upp).Nu får ni en fråga om password, default finns det inget password. Tryck ok. Nu ansluter programmet till centralen.Programmet ändrar automatiskt centraltyp samt version när du är uppkopplad mot centralen.

Tryck på mottag kopia/data.

Tryck på välj alla och ok .Nu tankar programmet ur all konfig från centralen. OBS när ni är uppkopplade första gången börja alltid med att tanka ur centralen.