Aktivera USB kontakten på FLEX centralen

Sök i kunskapsbas

Aktivera USB kontakten på FLEX centralen

You are here:
< Back

För att kunna ansluta Datorn till en Flex central måste USB kontakten i Flex centralen aktiveras.

1. Gå in i serviceläge.

2. Tryck 56 (Överföring) och Enter.

3. Tryck 4 (Fjärrservice) och Enter.

4. Tryck 2 (Direkt tillträde) och Enter.

5. Tryck 5 (USB) och Enter.

6. Ändra inställning från 0=EJ MÖJLIG till 1=MÖJLIG och tryck Enter.

7. Tryck esc 5 gånger nu står det serviceläge i manöverpanelen.

8. Nu kan du ansluta programmet till Flex centralen.

OBS: Börja alltid att tanka ur centralen innan du programmerar centralen med datorn.

Fjärrservice [56.4]

├── 1 = Tillträdestid
│ │
│ ├── 1 = Av
│ │
│ ├── 2 = Alla gr.Av
│ │
│ ├── 3 = Någon På
│ │
│ └── 4 = Alltid

├── 2 = Direkt tilltr.
│ │
│ ├── 1 = PSTN (0 = Ej möjlig, 1 = Möjlig)
│ │
│ ├── 2 = GSM (0 = Ej möjlig, 1 = Möjlig)
│ │
│ ├── 3 = GPRS (0 = Ej möjlig, 1 = Möjlig)
│ │
│ ├── 4 = Ethernet (0 = Ej möjlig, 1 = Möjlig)
│ │
│ └── 5 = USB (0 = Ej möjlig, 1 = Möjlig)