52=ADRESSER/09=FBK-NYCK G3D

Sök i kunskapsbas

52=ADRESSER/09=FBK-NYCK G3D

You are here:
< Back

09 FBK-NYCK

Gäller för Galaxy G3D 48, 96, 264 och 520

Denna funktion medger att en ingångsadress kan används för på- eller avslag av hela eller delar av systemet. När man aktiverar en ”FBK-NYCK” adress startar påslagsfunktionen “PÅSLAG“ och utgångstiden aktiveras. Systemet blir påslaget när en “SISTA UT“ eller “FÖRSTA IN“ adress används eller när utgångstiden löpt ut.

FBK-NYCK funktionen har precis som en användare en behörighetsnivå, behörighet för

återställning ställer man i meny ”51-Systemparametrar” under “14=Nyck/återst“. Denna nivå avgör om systemet måste återställas med kod efter utlöst larm och kan även begränsa funktionen till enbart påslag

Genom att i denna funktion programmera egenskapen “5=Zon på“ till “1=MÖJLIG“, kommer ett “ZON PÅSLAG“ att ske i stället för “PÅSLAG“. Valet ”Zon PÅ” sätts automatiskt till ”Ej Möjlig” om man väljer funktionen FBK-Nyck i manöverpanelen.

Pulsande Momentan aktivering (Grundinställning).
I grundinställningen kan Ingången tillåtas ändra status i larmsystemet från på till av eller omvänt genom att adressen öppnar och stänger (1k/2k/1k) i en momentan (pulsande) aktivering, ändringen sker när adressen öppnas.

Latchande aktivering (med *).
Men om en * programmeras ihop med funktionen ”09=*FBK-NYCK.” erhålls en latchande funktion för denna adress. När adressingången är öppen (2kOhm) är larmsystemet påslaget och när den är stängd (1kOhm) är larmsystemet avslaget.

Om en # programmeras tillsammans med ”09=*FBK-NYCK.” försvinner utgångstiden och detta är mycket lämpligt när microbrytare i lås eller externa kortläsare används.

Om ”09=*FBK-NYCK.” eller ”09=FBK-NYCK.” är uteslutningsbar kommer ett tvångspåslag att ske.
Alla öppna adresser kommer att uteslutas vid påslag under förutsättning att tvångspåslag är möjligt och att involverade adresser är uteslutningsbara.

SIA: Delpåslag/Delavslag CG/OG, Påslag/Avslag CL/OP

Exempel: Externa enheter som t.ex. kortläsare, tidur, microbrytare i lås m.m. kan styra systemet.

OBS: Återkoppling tex till passersystem använd Utgångsfuntion 09=PÅ Reflex standard.